Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Bài học đầu tiên về gáng team ? #Beatvn
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/con-bac-la-dan-ha-noi-goc-bac-khong-thich-cho-no-giao-du-voi-dan-tinh-le-ay-la-y-nguyen-loi-me-cua-e/" title="Bài học" alt="Bài học">Bài học</a> đầu tiên về gáng team ? #Beatvn