Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Bách khoa luôn hoan nghênh những người có tinh thần yêu trường yêu lớp như
Hình mô tả cho bài confession
Bách khoa <a href="https://confession.vn/12160-o-ay-co-bac-nao-tu-ti-ve-ngoai-hinh-ma-ngai-khong-dam-bay-to-voi-nguoi-minh-thich-chua-truong/" title="luôn" alt="luôn">luôn</a> hoan nghênh <a href="https://confession.vn/13241-cuoc-song-ngoi-tranh-thu-an-goi-xoi-e-tiep-tuc-cong-vieck54-moi/" title="những" alt="những">những</a> người có tinh thần yêu trường yêu lớp như em. Via: Đỗ Bách Khoa - K63 Đại <a href="https://confession.vn/13472-gui-en-nhung-co-ong-vien-viet-nam-cua-chung-ta-tran-chung-ket-a/" title="học" alt="học">học</a> Bách khoa Hà Nội #Tom