Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Bách khoa lạnh lắm ai ơi ! Không vào lại phí cả đời sinh viên
Hình mô tả cho bài confession
Bách khoa <a href="https://confession.vn/10389-soai-ca-thi-co-nhieu-nhung-chac-ko-en-luot-minh-em-moi-chuyen-en-can-chung-cu-mini-nay-uoc-co/" title="lạnh lắm" alt="lạnh lắm">lạnh lắm</a> ai ơi ! Không <a href="https://confession.vn/14571-ung-bao-gio-che-nguoi-phu-nu-cua-minh-chao-cac-em-anh-thi-khong/" title="vào" alt="vào">vào</a> lại phí cả đời sinh viên - #Ngọt <a href="https://confession.vn/141-ua-gion-ve-ngoai-hinh-nguoi-khac-cac-ban-co-bao-gio-hieu-uoc-noi-k/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> thơ -