Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/nhatkivoichongmoicuoi
Lee Kimchaeng
10 tháng trước
Baby take my hand~
Hình mô tả cho bài confession
Baby, take my hand I want you to be my husband 'Cause you're my Iron Man And I love you 3000