Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#Đây_không_phải_cfs Hôm qua đã vote về việc dừng đăng cfs Ran, hôm nay mình lên
Hình mô tả cho bài confession
#Đây_không_phải_cfs Hôm qua đã vote về việc dừng đăng cfs Ran, hôm nay mình lên để thực hiện lời hứa nhé vì đã đạt hơn 60% số người đồng ý: - Không đăng bất kì CFS gì về Ran trong 2 tuần đầu tiên. Tất là không có CFS nào về Ran tính từ hôm nay ngày 5/8/2018 đến 14/8/2018. - 2 tuần sau đó <a href="https://confession.vn/cac-anh-hay-song-cham-lai-nghi-khac-i-va-yeu-thuong-nhieu-hon/" title="mỗi ngày" alt="mỗi ngày">mỗi ngày</a> sẽ đăng tối đa 4 CFS về Ran không có nội dung gây war. - Sau đó các cfs <a href="https://confession.vn/10191-soai-ca-cua-minh-chinh-la-bo-alo-alo-bo-goi-con-co-chuyen-gi-the-ui-song-3g-o-ay-yeu-qua-con-g/" title="sẽ được" alt="sẽ được">sẽ được</a> đăng trở lại như cũ. Lưu ý: Các cfs về nhân vật khác trong Conan vẫn đăng bình thường nhưng nếu có so sánh với Ran <a href="https://confession.vn/ne/" title="thì không" alt="thì không">thì không</a> được đăng nhé.