Bình luận

Ad ơi sao hôm qua mình gửi liên tiếp 3 confess mà chẳng có cái nào đc đăng vậy ? Trông khi hôm qua vẫn đầy cái về ran
Vui ghê:))) T sợ cái cảm giác thấy Ran bị tế trên cfs lắm rồi, không chỉ vậy mà có khi còn lôi thêm Sò hay Ai ra làm bia đỡ đạn nữa chứ, toàn gái t quý mà hết đứa này tới đứa khác bị tế:| giờ bình yên được rồi TvT