Bình luận

Xin lỗi cơ mà hình tượng của thanh niên này trước máy quay là ngơ chứ không phải lạnh lùng đâu =)))) super ngơ luôn