Bình luận

Bạn có quan tâm cô ấy mỗi ngày, có thường xuyên nhắn tin hỏi han cô ấy. Điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô ấy có thích bạn hay không thôi. Nếu thích thì 1 hành động nhỏ cũng thích, còn không thì còn lâu...