Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
4 năm trước
Đây là cảnh phụ huynh đứng chờ đón con thi lên lớp 10 giữa trưa
Hình mô tả cho bài confession
Đây là cảnh phụ huynh đứng chờ đó<a href="https://confession.vn/12520-cam-thay-ap-luc-vi-uoc-gia-inh-ny-chao-on-qua-muc-minh-va-ny-cung-que-nha-hai-ua-sat-nha-nhau/" title="n con" alt="n con">n con</a> thi lên lớp 10 giữa trưa nắng. Cha mẹ nuôi <a href="https://confession.vn/10551-xin-chao-neuer-em-la-sinh-vien-nam-nhat-neu-von-la-con-gai-tinh-le-nen-len-hn-hoc-con-nhieu-la/" title="con biê" alt="con biê">con biê</a>̉n hồ lai láng các bạn à! Ráng học xong rồi báo hiếu cho cha mẹ nha. #YB