Bình luận

Hình bậy hết sức, ai chứng minh được là 2 viên này đang bay thì găm vào nhau??? kiến thức của mấy thằng lều báo chỉ lòe câu view thôi, bạn add này non tay quá =]]