Bình luận

Thế tốt nhất mẹ nào viết quả rumour này làm quả email gửi JYP bảo đổi tên GOT7 thành GAY7 cmn đi =))))))))
huu vụ JB với Mark đánh nhau tưởng kể trên CH+ rồi=)))) là do Mark nhờ YJ lấy khăn nhưng YJ không lấy mà chơi game xong bị Mark điên tiết mắng là không quan tâm đến mọi việc=)))) Rồi JB mới nhảy ra bênh xong hai anh choảng nhau lol
Đoàn Trương Hoàng Yến t đọc cái này hài như chó luôn :))))) đỉnh cao của roumor là đây nè m :)))) Mối quan hệ xùi nùi: Mark thích Jin (thớt nói Jin thẳng) rồi Chê thích Bi nhưng Bi cũng thích Jin nên MarkBi không thuận nhau :))) Jackson cũng thích Jin tuốt :v mẹ nó Jinyoungie có giá vcl :v hèn gì mẻ đanh đá vãi nồi :)))))) Có thể túm cái roumor này lại bằng 1 câu "Jinyoung năm ấy MarkJackBi cùng theo đuổi" :)))))))))
"Mark và Jaebum đúng là đã từng đánh nhau, từ đó 2 người không ưa nhau luôn, không tỏ ra mặt chỉ ngấm ngầm thôi, các hđ chung của nhóm vẫn hợp tác tốt. Lý do khá bất ngờ là 2 người thích chung 1 thành viên trong nhóm, nhưng tiếc là người đó có vẻ thẳng". Fan 2Jae và MarkJae be like :)
chòi má ơi =))))) "2 người thích chung 1 thành viên trong nhóm, nhưng tiếc là người đó có vẻ thẳng (?)" lẽ nào là Park Đào =)))) :v :v rumor đọc hài xỉu =))))
Độ ảo diệu của rumor đã được nâng lên 1 tầm cao mới??? Đọc cái này thay cho fanfic được ấy??