Bình luận

Độ ảo diệu của rumor đã được nâng lên 1 tầm cao mới??? Đọc cái này thay cho fanfic được ấy??
chòi má ơi =))))) "2 người thích chung 1 thành viên trong nhóm, nhưng tiếc là người đó có vẻ thẳng (?)" lẽ nào là Park Đào =)))) :v :v rumor đọc hài xỉu =))))
"Mark và Jaebum đúng là đã từng đánh nhau, từ đó 2 người không ưa nhau luôn, không tỏ ra mặt chỉ ngấm ngầm thôi, các hđ chung của nhóm vẫn hợp tác tốt. Lý do khá bất ngờ là 2 người thích chung 1 thành viên trong nhóm, nhưng tiếc là người đó có vẻ thẳng". Fan 2Jae và MarkJae be like :)
Đoàn Trương Hoàng Yến t đọc cái này hài như chó luôn :))))) đỉnh cao của roumor là đây nè m :)))) Mối quan hệ xùi nùi: Mark thích Jin (thớt nói Jin thẳng) rồi Chê thích Bi nhưng Bi cũng thích Jin nên MarkBi không thuận nhau :))) Jackson cũng thích Jin tuốt :v mẹ nó Jinyoungie có giá vcl :v hèn gì mẻ đanh đá vãi nồi :)))))) Có thể túm cái roumor này lại bằng 1 câu "Jinyoung năm ấy MarkJackBi cùng theo đuổi" :)))))))))
huu vụ JB với Mark đánh nhau tưởng kể trên CH+ rồi=)))) là do Mark nhờ YJ lấy khăn nhưng YJ không lấy mà chơi game xong bị Mark điên tiết mắng là không quan tâm đến mọi việc=)))) Rồi JB mới nhảy ra bênh xong hai anh choảng nhau lol
Thế tốt nhất mẹ nào viết quả rumour này làm quả email gửi JYP bảo đổi tên GOT7 thành GAY7 cmn đi =))))))))