Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đây là 1 khía cạnh rất nhỏ của triết học :) #Theanh28
Hình mô tả cho bài confession
Đây là 1 khía cạnh <a href="https://confession.vn/10144-anh-xuat-hien-trong-cuoc-oi-em-vao-ngay-au-tien-cua-hoc-ky-2-nam-thu-2-cung-chinh-tai-mai-truo/" title="rất nhỏ" alt="rất nhỏ">rất nhỏ</a> của <a href="https://confession.vn/11028-co-ai-kieu-moi-lan-i-choi-lai-bi-ke-thu-3-chau-cua-nguoi-yeu-minh-pha-am-chua-_-em-k57-anh-ngu/" title="triết học" alt="triết học">triết học</a> :) #Theanh28