Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đâu đó trên trái đất vẫn còn tình người ??? #fantasy
Hình mô tả cho bài confession
Đâu đó trên trái đất <a href="https://confession.vn/13515-hoa-ra-miinh-la-nu-phu-am-mi-em-moi-chia-tay-nguoi-yeu-sau-6-tha/" title="vẫn còn" alt="vẫn còn">vẫn còn</a> tình người ??? #fantasy