Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đâu mới là mùa Chói Chang của Bách khoa :))) chưa chắc phải mùa hè
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10463-tinh-yeu-moi-chom-no-a-ket-thuc-vi-bo-tuong-con-trai-bi-minh-k51-ra-truong-i-lam-uoc-gan-4-nam/" title="Đâu mới" alt="Đâu mới">Đâu mới</a> là mùa Chói Chang của Bách khoa :))) chưa <a href="https://confession.vn/tim-trai-thi-nhanhma-tim-g-thi/" title="chắc phải" alt="chắc phải">chắc phải</a> mùa hè :v #Tom