Bình luận

cuộc đời của thằng học kĩ thuật vui là những cái nó làm được chứ đ phải vì số tiền nó nhận :v