Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
anh học BK, m7, đẹp zai, nhân cách tốt em ạ, cho a làm quen
Hình mô tả cho bài confession
anh <a href="https://confession.vn/9961-chao-ca-nha-hom-nay-minh-xin-uoc-tam-su-ve-ong-chong-nha-minh-am-bao-moi-nguoi-se-co-tran-cuoi/" title="học" alt="học">học</a> BK, m7, đẹp zai, nhân cách tốt em ạ, cho <a href="https://confession.vn/chon-song-het-1-the-bay-gio/" title="a làm" alt="a làm">a làm</a> quen nhá! ?? #Choắt