Bình luận

Cuộc sống rất giống với cuộc đời. Cầm đề lên, mẹ! chó đọc chữ nho là có thật
Sau rất nhiều cuộc thi thì T nhận ra là đéo môn nào khó chỉ có giám thị hãm lol mà thôi??