Bình luận

Những thằng không có tên 1 là gay 2 là dell có ny 3 là sừng dài quá, cái bảng nó không cho vào được , ahihi :> #Bún
Đm sừng của tao quấn quanh cơ thể :))) Mỗi lần tắm gội thấy sợ bản thân vl =))) Sợ chỗ đ nào cũng thấy sừng =)))) Những đứa nhiều sừng thường chung chủy ahhiihii
những đứa mà không có tiên là những đứa đ có người yêu, nên chúng m đừng có tự hào là ko bị cắm sừng nhé <3