Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Ảnh cũ nhưng vẫn đẹp lạ! Ảnh: Tống Đình Trường
Hình mô tả cho bài confession
Ảnh cũ <a href="https://confession.vn/11433-anh-o-au-khi-ma-em-can-anh-nhat-ngay-372016-hom-nay-lai-i-lam-ve-mot-minh-i-mot-minh-tren-con/" title="nhưng" alt="nhưng">nhưng</a> vẫn đẹp lạ! Ảnh: Tống Đình Trường