Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Anh chị nào nói dối em ấy vậy? Lỗi cả một thế hệ bây giờ
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10335-chao-cac-ban-minh-la-k52-cua-truong-sau-mot-lan-that-bai-trong-tinh-cam-thi-en-nay-minh-chi-ta/" title="Anh chị" alt="Anh chị">Anh chị</a> nào nói dối em ấy <a href="https://confession.vn/14233-nguoi-ta-thich-thi-nguoi-ta-moi-kham-lo-ko-chiu-c-ki-nay-ang-ky/" title="vậy" alt="vậy">vậy</a>? Lỗi <a href="https://confession.vn/hoi-beai-cung-vay/" title="cả một" alt="cả một">cả một</a> thế hệ bây giờ :)) #Tom<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1983801785005327/?type=3 ]</div>