Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ai được bằng giỏi BK thì sẽ biết điều này :( #nami
Hình mô tả cho bài confession
Ai <a href="https://confession.vn/9939-lam-sao-khi-co-anh-nguoi-yeu-qua-tiet-kiem-em-la-sv-nam-nhat-truong-minh-co-anh-nguoi-yeu-hon-1/" title="được bằng" alt="được bằng">được bằng</a> giỏi BK <a href="https://confession.vn/12052-khi-nguoi-an-ong-khoc-ha-noi-nhung-ngay-au-thu-thoi-tiet-co-ve-de-chiu-hon-khong-con-cai-oi-no/" title="thì" alt="thì">thì</a> sẽ biết <a href="https://confession.vn/13335-that-may-man-vi-anh-cung-accept-dao-toi-ben-nuce-yeu-co-be-ben-n/" title="điều này" alt="điều này">điều này</a> :( #nami