Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ai từng bị quả răng này chắc hiểu :) Răng ngu chứ răng khôn gì
Hình mô tả cho bài confession
Ai từng bị quả răng <a href="https://confession.vn/9658-khi-viet-ra-nhung-dong-tam-su-nay-minh-biet-minh-la-nguoi-co-loi-cac-ban-co-the-mang-chui-minh/" title="này" alt="này">này</a> chắc hiểu :) Răng ngu chứ răng khôn gì :)