Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ai từng bị bắt nạt chưa?
Hình mô tả cho bài confession
Ai từng bị bắt nạt chưa?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1989021987814350/?type=3 ]</div>