Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ai rồi cũng thay đổi :) ______________ #SVBáchKinhXây
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13950-ung-at-qua-nhieu-niem-tin-vao-loi-noi-cua-an-ong-minh-k58-nam-ng/" title="Ai rồi" alt="Ai rồi">Ai rồi</a> cũng thay đổi :) ______________ #SVBáchKinhXây