Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ai học xuyên ca thì lúc đó mới hiểu ý nghĩa của hàng ghế đá
Hình mô tả cho bài confession
Ai học xuyên ca <a href="https://confession.vn/11591-ngay-o-chang-noi-gio-van-vay-thich-1-ban-nu-cung-lop-lam-ma-ko-dam-noi-chang-thay-hop-chung-mi/" title="thì" alt="thì">thì</a> lúc đó <a href="https://confession.vn/10395-co-ay-chinh-la-niem-hanh-phuc-lon-nhat-trong-cuoc-oi-anh-minh-la-k54-nhung-ay-khong-phai-la-ca/" title="mới" alt="mới">mới</a> hiểu ý <a href="https://confession.vn/van-xem-tom-va-jerry-nhe/" title="nghĩa của" alt="nghĩa của">nghĩa của</a> hàng ghế đá lớn như thế nào.