Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ai học cô Thanh hầu như đều được thưởng thức đặc sản đi đủ có
Hình mô tả cho bài confession
Ai học cô Thanh hầu như <a href="https://confession.vn/14001-tinh-mot-em-voi-ban-than-minh-k50-cua-truong-chia-se-cau-chuyen/" title="đều được" alt="đều được">đều được</a> thưởng thức đặc sản đi đủ <a href="https://confession.vn/9849-tu-choi-mot-nguoi-minh-khong-thich-cung-la-cai-toi-a-em-la-sinh-vien-nam-nhat-cua-truong-minh-c/" title="có khi" alt="có khi">có khi</a> vẫn bị trừ điểm <a href="https://confession.vn/13803-may-thang-bach-khoa-rat-nguy-hiem-ho-ra-ti-la-coi-nhu-thoi-roi-b/" title="nếu lên" alt="nếu lên">nếu lên</a> bảng không làm được bài