Bình luận

lớp t năm đấy cũng vài đứa bị vậy, cơ mà cả lớp phải cảm ơn cô lắm đứa nào cũng B vs A đấy, cuối kì t vào phần bt cô chữa. Cứ học lộ trình như của cô là ok hết. Chia sẻ của một đứa, điểm danh thiếu cô vẫn cộng cho 0,5 điểm lên bảng :3
T vẫn còn nhớ bạn t năm nhất 3.5 và bị cô trừ 1đ do đi học thiếu 2b. Sau vài hồi năn nỉ thì bọn mày biết r đấy. Tạch cml :)))
Gt1,2 thầy Định, 3 thầy Thảo ? may chưa vào cô này :v nghe bảo cô quan trọng phần lên bảng và btvn kiếm điểm cộng không thì lúc kiểm tra xđ ăn hành nửa kì học ?
Thầy Định sau khi nhìn đống bt cô Thanh giao thì said: "Bài này khó quá, khó quá, thi k khó thế này đâu, học theo ví dụ của thầy là đc r". Nhưng k làm bài của cô thì bọn e tạch từ giữa kì :(((((((