Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật
Hình mô tả cho bài confession
Đại học Bách khoa Hà Nội là trường <a href="https://confession.vn/im-lang-e-roi-mat-nhau/" title="đại học" alt="đại học">đại học</a> đa ngành về kỹ thuật được thành lập ở Hà Nội <a href="https://confession.vn/11672-khong-biet-tren-cai-the-gioi-nay-con-ai-21-ma-van-chua-co-manh-tinh-vat-vai-nao-khong-nhi-e-co/" title="năm 1956" alt="năm 1956">năm 1956</a>. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam. Tổng số cán bộ, công chức gồm 1950 cán bộ, với 1192 giảng viên và 394 cán bộ phục vụ giảng dạy và NCKH. Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú: 154 Viện sỹ: 3 Giáo sư và Phó giáo sư: 399 Tiến sỹ khoa học và Tiến sỹ: 703 Thạc sỹ: 1200 Mục: NGÔI TRƯỜNG THÂN <a href="https://confession.vn/15208-phong-tro-co-ma-em-nam-nhat-neu-moi-chuyen-toi-ay-uoc-hon-1-than/" title="YÊU - 22h00" alt="YÊU - 22h00">YÊU - 22h00</a> hàng ngày Cre : Ifact