c/chuyencuaem.page
Chúa
một năm trước
ai giúp em với
em mới vô cái cfs này thôi mà em thấy nó khó hiểu quá. em không tìm được nút đăng bài, đến bây giờ vẫn không đăng được bài. em lên gu gồ sớt mà chả thấy ra cái gì. ai chỉ cho em cách đăng cfs trên này được khôgn ạ em đang tuyệt vọng.