Bình luận

Duy Quang có những đứa bạn mà mọi tội lỗi và đen đủi của nó trên đời này đều đc quy về là do t ?
Hiền Khánh hơi quen =)) làm qq gì cũng tại m, trời mưa cũng tại m, hết xăng tại m, xui tại m, ok am phai :)
T k biết vui hay buồn cho thớt nhưng thằng bạn t thì thấy đi mượt khi treo ảnh t trong WC. Tuấn Trịnh Xuân
Trước khi đi ỉa phải nhìn mặt b r mới đi. Lúc đó đi ỉa mượt cứt vkl. Đấy là chưa tính treo ảnh nó trong nhà wc. Ỉa chảy cmnl????