Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Ai cũng có 1 đứa bạn biết hy sinh như vậy =)))) ________________________ #MộtChútYêu
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/13456-bong-a-thi-ke-bong-a-_-ko-biet-co-ai-nhu-em-ko-chac-la-co-em-ko/" title="Ai cũng" alt="Ai cũng">Ai cũng</a> có <a href="https://confession.vn/ai-tung-bi-qua-rang-nay-chac-hieu-rang-ngu-chu-rang-khon-gi/" title="1 đứa" alt="1 đứa">1 đứa</a> bạn biết hy sinh như vậy =)))) ________________________ #MộtChútYêu