Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Ai còn nhớ trò này...hẳn từng có quãng thời gian chia ly, tình yêu kết
Hình mô tả cho bài confession
Ai <a href="https://confession.vn/10622-co-ban-nao-o-ay-co-co-nguoi-yeu-hay-kiem-chuyen-nhu-minh-khong-a-so-so-ra-thi-bon-minh-la-ban/" title="còn" alt="còn">còn</a> nhớ trò <a href="https://confession.vn/10248-ban-gai-gau-chao-cac-ban-nho-co-lan-vo-chia-se-stt-ma-minh-biet-en-trang-cfs-truong-cac-ban-ne/" title="" alt=""></a> này...hẳn. từng có quãng thời gian chia ly, tình <a href="https://confession.vn/14073-bi-mang-te-tat-vi-dam-noi-la-nguoi-yeu-ko-biet-nau-an-toi-keu-la/" title="yêu" alt="yêu">yêu</a> kết thúc, tình bạn tan rã...