Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Ai ai cũng có thằng bạn ảo tưởng như này... #nami
Hình mô tả cho bài confession
Ai <a href="https://confession.vn/12518-khi-nguoi-yeu-bi-treu-gheo-phai-lam-sao-vua-luot-fb-thi-thay-cai-tin-tren-beatvn-vu-ban-trai-b/" title="ai cũng" alt="ai cũng">ai cũng</a> có thằng bạn ảo tưởng như này... #nami