Bình luận

đất nước mình nên cho mn học đại học,ai có khả năng thì tốt nghiệp cấp bằng ko thì cũng chẳng sao,giảng đường 200 300 chỗ thêm vài người họ cũng chẳng mất gig
Nhớ lại năm xưa ông Bộ trưởng P.Q.Thanh cũng đích thân đón thanh niên đạp xe đi thi đại học vào trường quân đội! Trách nhiệm đối với xã hội, truyền thông,... Đầu vào cởi mở mộng mơ, được vài ba năm rồi có việc mà phải hỏi han ông TS... ở phòng đào tạo thì có mà ớn!