Bình luận

công khai đội ngũ admin đê. và đứa nào bảo chia tay ny, cởi chuồng, cạo tóc thì thực hiện đê. t chụp màn hình rồi đấy