Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
#Admin: vào hôm khai giảng, em sẽ tìm ra người cần đấm ?
Hình mô tả cho bài confession
#Admin: <a href="https://confession.vn/14390-chia-tay-moi-tinh-7-nam-vi-khong-uoc-cong-khai-xin-chao-minh-the/" title="vào hôm" alt="vào hôm">vào hôm</a> khai giảng, em sẽ tìm ra <a href="https://confession.vn/14035-ben-hieu-ben-tinh-biet-chon-lam-sao-a-vua-chia-tay-moi-tinh-hon/" title="người cần" alt="người cần">người cần</a> đấm ?