Bình luận

Ad ơi hôm qua mình có gọi điện thoại lên trường thì thầy nói là vẫn thu thứ 7 và hạn chót là thứ 2 tuần sau á ad