Bình luận

Cô giáo c3 dạy số 0 ko phải số âm cũng ko phải số dương. Nói chung là nó lai giới. Vì vậy ở bài này đúng hay sai tùy vào ad...
Đây là môn tao gét nhất không nhớ nó dạng gì nữa . Nguyễn Công Thành lập trình cái này là dạng gì mậy ...
Giả thiết, 1 là có người crush, 0 là không có ai crush. Cả A và B đều k có ai crush thì mới đến với nhau được ?
Đây là bảng chân lý rồi, không thể chứng minh được. Nó như một điều hiển nhiên là như thế, như kiểu 1 & 0 = 0 đó. Nhưng nếu yêu là sai thì ai đó cũng không cần đúng. ?
A=0, B=0 thì sao A<3 B = 1 được. 2 người k yêu nhau thì làm sao thành 1 đôi?? Phải là: A=0, B=0 => A<3 B = 0 A=1, B=1 => A<3 B = 1