Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Ad dốt toán lắm nhưng mong có cao thủ nào hãy chứng minh là thầy
Hình mô tả cho bài confession
Ad dốt toán <a href="https://confession.vn/khi-a-qua-co-on-vovan/" title="lắm nhưng" alt="lắm nhưng">lắm nhưng</a> mong có cao thủ <a href="https://confession.vn/co-1-so-nguoi-nhu-vay/" title="nào hãy" alt="nào hãy">nào hãy</a> chứng minh là thầy đã sai đi?? Mình không muốn trung thu này lại ra ngoài đường nhìn người ta âu <a href="https://confession.vn/rinh-ngay-co-hoi-nhan-hoc-bong-100-va-lam-viec-tai-vnp-group-vnp-group-gianh-tang-30-suat-hoc-bong-l/" title="yếm " alt="yếm ">yếm </a> đâu.huhu