Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đã cầm được BẰNG BÁCH KHOA ?
Hình mô tả cho bài confession
Đã <a href="https://confession.vn/13285-tu-dung-ban-gai-nghien-veo-ti-toi-hoi-vay-vi-toi-thay-la-lam-toi/" title="cầm được" alt="cầm được">cầm được</a> BẰNG BÁCH KHOA ?<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1978736488845190/?type=3 ]</div>