Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đã bao giờ đc người khác dỗ cho nín chưa :) #Whysoserious
Hình mô tả cho bài confession
Đã bao <a href="https://confession.vn/14514-chia-tay-vi-nang-vi-thoi-tiet-nghi-mai-moi-biet-xuat-phat-chi-vi/" title="giờ" alt="giờ">giờ</a> đc người khác dỗ cho <a href="https://confession.vn/14182-mat-vo-tuong-lai-thi-thang-ban-chup-anh-nghe-cung-vo-ly-ung-ko-t/" title="nín chưa" alt="nín chưa">nín chưa</a> :) #Whysoserious