Bình luận

Thật vãi linh hồn, lần đầu tiên t thấy người dành bao nhiêu tâm huyết thế này để tế Ishtar. +5 điểm cố gắng cho thím. (Mà t không biết con mẻ này cũng có fan đấy??? ?)
Thề nếu không mang Rinface với voice Rin là ghét lắm luôn ấy..mà mang cái mẹt của bias biết làm sao đây... Và thế là DW cho release Eresh xoa dịu tâm hồn fangirl Rin :'(
Ừm... bạn cần biết là Ishtar có nguyền rủa Gil thua bạc cháy sạch túi, tán gia bại sản các kiểu còn Enkidu thì chết trong đại dịch zombie không...
Và ish là limited nên kbh về đâu :))) trừ khi chơi surewin kím quành thựng, enki mà ish về ms cay :)) glhf