Bình luận

Ai bảo nó chưa mần được gái nào, nó thả bả gái cả thế giới rồi, mỗi tội tác giả không cho nó 1 đứa để làm 1 nửa đời mình thôi :vvv Chắc sang Magi thì Sere đã chết hoặc mai danh ẩn tích, bằng 1 cách nào đó đưa ( hoặc bị cướp ) Zepar =)))