Bình luận

cả phòng kí túc xá hình như 8-12 người mà bạn không ai chơi hay nc với bạn thì bạn nên xem lại cách mình tiếp xúc với họ, hoặc thái độ của bạn đối với họ như thế nào, hoặc họ hiểu nhầm , vv,... đại loại là như thế :)))))). rồi còn ở lớp. chẳng lẽ cả lớp bạn không chơi nổi được với 1 hay 2người . nên mình ngĩ có thể cách nói chuyện hoặc kiểu như bạn làm gì đấy họ hieru nhầm, hoặc bạn không mở lòng, .. đại loại như thế. ý kiến riêng của mình, có thể sai oặc k hoàn toàn đúng
M từ nơi khác đến qn...ở qn 4 năm. M coi q.n như là quê huơng t2 của m. Con người ở đây gần gũi, nói chuyện rất chân thành, coỉ mở, giúp đỡ người khác rất nhiệt tình. Giò ko còn ở q.n nhưng m vẫn luôn nhớ q.n. Mong ngày lại thăm q.n. Nếu b thấy con nguời ở đây.... Thì chắc là do b chưa hiểu họ thôi :(