Bình luận

Những quy định CFS này nói tới nằm ở điều 13 và 15 của Thông tư 09 năm 2017 do Bộ Lao Động ban hành. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://goo.gl/bwCoRg