Bình luận

Mình nghĩ bạn nên inbox riêng cho bạn ấy đi, nhưng nói chuyện tới đâu thì chụp màn hình lại tới đó, nếu bạn ấy chịu gỡ xuống và không block bạn thì thôi, còn nếu bạn đó có thái độ xấu thì hẳn bóc phốt, làm gì cũng phải chừa cho người khác một con đường lui.
ib riêng đảm bảo 100% là bạn sẽ bị block và chỉ có bạn khó chịu thôi. Còn nếu đã bóc phốt thì phải bóc cho to, chuẩn bị đạn dược đầy đủ vì rất có thể bị fan bạn đó ném đá. Nếu định bóc phốt trên hội nhóm nào đó bạn nên chụp ảnh bằng chứng kèm link tk twitter kia, rồi sau đó hẵng ib hoặc cmt ngay dưới ảnh đó. Làm điều này để khi bạn kia bolck bạn thì bạn vẫn có chứng cứ đầy đủ để bóc phốt.
Như bạn trên nói, phốt thì phải phốt lớn =))) Có link chứng cứ rõ ràng từ mấy acc twitter up ảnh luôn.