Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
5 năm trước
#9700 " Gửi những bạn sinh viên COFER khoa ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng anh
Hình mô tả cho bài confession
#9700 " Gửi những bạn sinh viên COFER khoa ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng anh thương mại) Mình có 1 mớ sách cũ năm 2, 3 mấy bạn ai có nhu cầu thì mình cho (ưu tiên cho những bạn lấy tất cả) bao gồm các sách <a href="https://confession.vn/11990-cau-ayla-ca-tuoi-thanh-xuan-cua-minh-minh-va-cau-ay-la-ban-cap-3-cung-hoc-chuyen-thanh-pho-cau/" title="sau: -" alt="sau: -">sau: -</a>: Cơ sở văn hoá VN - Văn hoá Anh Mỹ - Marketing căn bản - Nguyên lý kế toán - Tiếng anh viết 1,2 - Tiếng anh kế toán - English for Human resources - <a href="https://confession.vn/10293-mot-ngay-8-3-buon-voi-minh-minh-ra-truong-uoc-2-nam-cong-viec-tuong-oi-on-thu-nhap-khong-cao-n/" title="Tiếng anh" alt="Tiếng anh">Tiếng anh</a> tài chính - Tiếng anh toeic - Business grammar builder (ngữ pháp) - Tiếng anh hợp đồng - <a href="https://confession.vn/11711-500-anh-em-cho-em-xin-y-kien-xu-ly-ong-nguoi-yeu-em-voi-nguoi-yeu-em-26-tuoi-lam-bac-si-thu-nh/" title="Tiếng anh" alt="Tiếng anh">Tiếng anh</a> nhà hàng ks - Dịch 2,3 - Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh thư tín " #Táo Đỏo