Bình luận

Thật! Dù có biết chạy xe thì nếu mà em học cs.D thì nên nhờ người đèo. Con gái 9-10h tối chạy xe từ q9 về q1 ko phải cách hay đâu nhé :-(