Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
4 năm trước
#9685 " 12/03/2018 20:13:54 Sáng nay 12/3 trên BUS 57 Bấp chấp sự nguy hiểm
Hình mô tả cho bài confession
#9685 " 12/03/2018 20:13:54 Sáng nay 12/3 trên BUS 57 Bấp chấp sự nguy hiểm các <a href="https://confession.vn/13804-toi-va-nguoi-yeu-vua-chia-tay-boi-kang-daniel-cua-nhom-wanna-one/" title="bạn vẫn" alt="bạn vẫn">bạn vẫn</a> leo lên và đứng ngoài cửa như <a href="https://confession.vn/11139-tinh-yeu-cua-em-bat-au-tu-tinh-ban-hai-ua-eu-k53-gap-nhau-vao-mua-he-nam-au-tien-o-truong-ai-h/" title="thế này" alt="thế này">thế này</a> Sợ trễ <a href="https://confession.vn/13596-nam-inh-dau-voi-cac-ban-the-nao-con-voi-minh-gi-chac-la-that-bai/" title="giờ" alt="giờ">giờ</a> nên bấp chấp đến tính mạng Cạn lời.... "