Bình luận

Trưởng thành cái gì chứ? Suy nghĩ "người lớn" nhưng ko có tài sản thì đối với mấy cô cũng là trẻ con thôi...:-( 89 cũng đc mà 97 cũng đc miễn là có ô tô, nhà lầu, túi đầy tiền thì là "TRƯỞNG THÀNH" thôi, tôi biết tỏng mấy cô ... :v