Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
4 năm trước
#9670 " Chào các bạn sinh viên Cofer Mình là sinh viên khóa 18 ngành
Hình mô tả cho bài confession
#9670 " Chào các bạn sinh viên Cofer Mình là sinh viên khóa 18 ngành xuất nhập khẩu đã học hết 1 năm và bảo lưu và đi bộ đội về được 6 tháng <a href="https://confession.vn/10080-minh-la-k54-xung-tuoi-cho-no-giong-voi-mo-tuyp-cac-confession-khac-confess-nay-cua-minh-k-nham/" title="nên" alt="nên">nên</a> tính tháng 7/2018 này học lại trường kinh tế đối ngoại. <a href="https://confession.vn/10472-luc-tan-thi-nhiet-tinh-luc-gap-thi-lai-bo-em-la-k58-em-moi-nam-nhat-thoi-em-cung-hay-chup-anh/" title="Mình không" alt="Mình không">Mình không</a> biết là mình sẽ học với khóa 21 và sẽ được cấp bằng <a href="https://confession.vn/9824-tam-su-ve-chuyen-song-chung-voi-gia-inh-chong-em-la-neu-k52-vua-lay-chong-c-may-thang-nhung-qua/" title="nghề hay" alt="nghề hay">nghề hay</a> cao đẳng chính quy nữa??? Cảm ơn Ad đã đăng bài!! "