Bình luận

Không biết có ai như sinh viên trường mình không? Phải xếp hàng, chen chúc để đc mất tiền ??