Bình luận

Điểm thi học hết cả 1 học kỳ mới vẫn chưa có điểm học kỳ cũ chắc định nghỉ tết và nghỉ luôn cái hè mới có điểm. Chưa kể là có chuyện bị lỗi và nhập cả lớp thi 0 điểm môn NLKT. Chuyện y như film Phượng Nguyễn Hằng Nguyễn Mỹ Dung
Đến năm thứ 2 r mà vẫn k biết hà @@ lịch thi có thể đổi ngay lúc chuẩn bị thi nữa cơ :)) từng bị rồi , zô thi bắt đổi phòng tùm lum , chạy lên chạy xuống ,.... Nên tóm lại là gì hãy xong hết r hẳn về
tôi đã từng cải ba tôi để vào học trườg này nhưng rồi bây giờ tôi thấy ba tôi đúg khi không cho tôi vào trường này ☺ hối hận thật nhưng cũng năm 2 rồi ☺
Đồng cảm quá... Lịch trang sinhvien 1 đường lịch update mỗi tuần 1 nẻo. Xếp lịch môn 2 lớp ghép chung thì lại đi tách ra 2 phòng, chẳng lẻ ông thầy phân thân ra dạy hả? Còn 2 lớp khác nhau học 2 môn khác nhau thì lại xếp vô 1 phòng. K20 dồn hết xuống Q9 kp cho thực hành Q9, bắt xuống đâu dưới Q5 chạy muốn chai mẹ bộ đít.
Các vấn đề khác k nói còn cái vấn đề chuyển cơ sở thì chọn học trường này thì phải chấp nhận thôi nếu đã vậy thì đừng chọn.